Zľavy

Zľavy na zájazdyNa zájazdy z našej ponuky ponúkame pri zakúpení podľa uvedených podmienok zľavu zo základnej ceny zájazdu nasledovne:

  • Za skorú rezerváciu: 3% zľava pri rezervácií zájazdu vopred (úhrada aspoň 50 % z ceny ktoréhokoľvek zájazdu aspoň 4 mesiace vopred).
  • Za vernosť: 3% zľava pre klientov, ktorí si zakúpia ktorýkoľvek zájazd z našej ponuky a v období dvoch rokov predtým už s nami cestovali.
  • Pre skupiny nad 40 osôb: Zľava pre vedúcich skupín ( 2 miesta zdarma pri min. počte osôb v skupine).
Pre uplatnenie akejkoľvek zľavy je potrebné požiadať pri objednaní zájazdu cez internet poznámkou v texte a po uplatnení zľavy vám zašleme zmluvu so sumou upravenou o výšku zľavy.
Uvedené zľavy sa nevzťahujú na cenu zájazdu v období menej ako 1 mesiac pred odchodom kedy, sa môžu byť už v cene zahrnuté iné tzv. Last minute (LM) cenové ponuky a podobne.
 

Platba

CK je oprávnená požadovať od objednávateľa zaplatenie zálohy vo výške minimálne 50 % ceny zájazdu + poistné pri podpise zmluvy ak nebolo dohodnuté inak. Doplatok je objednávateľ povinný doplatiť najneskôr 14 dní pred začatím zájazdu. V prípade uzavretia zmluvy v čase kratšom ako 14 dní pred začatím zájazdu, je objednávateľ povinný zaplatiť 100 % celkovej ceny zájazdu spolu s do-objednanými službami k zájazdu + poistné.

Pri poznávacích zájazdoch pre jednotlivcov a z dôvodu lepšej prehľadnosti platieb za zájazdy CK FAJN TOUR zálohu za zájazd nevyberá ihneď pri podpise zmluvy o zájazde (resp. rezervácií zájazdu), ale najskôr až 4 týždne pred konaním zájazdu (v prípade ak nieje dohodnuté inak).

Pokyny k zájazdu a informácie a pokyny k platbe vám poskytneme prostredníctvom e-mailu (príp. telefonicky) v období 4 - 5 týždňov pred konaním zájazdu. Platbu je potrebné vykonať čo najskôr, vždy v plnej výške (pokiaľ nebolo dohodnuté inak) najneskôr však 14 - dní pred konaním zájazdu nasledovne:

  • Prevodom na účet CK
  • Priamym vkladom v pobočke Tatra Banky

Pri ktorejkoľvek platbe prosíme uviesť nasledovné údaje:

Názov účtu: Fajn Tour, s.r.o.

IBAN: SK27 1100 0000 0029 4802 7995

VS - variabilny symbol: pridelený kód zájazdu

ŠS - špecifický symbol: dátum začiatku konania zájazdu v tvare (DeňMesiacRok). Napr. ak sa zájazd začína dňa: 01.03.2020 tak VS bude: 01032020

Poznámka: do poznámky napíšte meno objednávateľa zájazdu prípadne spolucestujúcich